Tento portál slouží k elektronickému podání žádostí o vydání souhrnného stanoviska za TSK Praha ke studii stavby, územnímu souhlasu, územnímu řízení, stavebnímu řízení – a to Svodnou Komisí, jehož součástí je i koordinační vyjádření.

» Podání nové žádosti
1. Základní údaje

Typ žádosti

 • Vyberte typ žádosti
  • Studie
   • nová žádost
   • aktualizace stanoviska
   • změna stanoviska
   • změna PD
  • Územní souhlas
   • nová žádost
   • aktualizace stanoviska
   • změna stanoviska
   • změna PD
  • Územní rozhodnutí
   • nová žádost
   • aktualizace stanoviska
   • změna stanoviska
   • změna PD
   • změna PD pro změnu ÚR
  • Stavební povolení
   • nová žádost
   • aktualizace stanoviska
   • změna stanoviska
   • změna PD
   • změna PD pro změnu SP
   • změna stavby před dokončením
   • dodatečné povolení stavby ( legalizace stavby )
  • Společné územní rozhodnutí a stavební povolení
   • nová žádost
   • aktualizace stanoviska
   • změna stanoviska
   • změna PD
   • změna PD pro změnu ÚR + SP
   • změna PD pro změnu ÚR + změna stavby před dokončením
  • Demolice
   • nová žádost
   • aktualizace stanoviska
   • změna stanoviska
   • změna PD

Název akce

Předpokládaný termín realizace

Investor

Inženýring

     Více informací zde