Tento portál slouží k elektronickému podání žádostí o vydání souhrnného stanoviska za TSK Praha ke studii stavby, územnímu souhlasu, územnímu řízení, stavebnímu řízení – a to Svodnou Komisí, jehož součástí je i koordinační vyjádření.

Otevřít žádost